Zylkene til hest 1000 mg

Varenummer: 40040736
629,95 kr

Lagerstatus: På lager

ELLER
Zylkéne til hest 1000 mg

Et naturligt produkt, som kan støtte hesten, i perioder eller ved situationer, hvor den bliver utryg.

Anvendelse af Zylkène Hest

Zylkène Hest er et velsmagende fodermiddel i breve med 1000 mg, hvor der ligger 20 breve i en pakke.

Doseringen pr. kg hest varierer, alt efter om der er tale om enkeltpåvirkninger eller længerevarende forløb.

Brevet/brevene åbnes, og pulveret blandes med en lille mængde foder forud for normal fodring. Hesten skal som udgangspunkt kun have Zylkène Hest én gang om dagen.

Ofte opnås de bedste resultater, når Zylkène Hest anvendes sammen med adfærdsregulerende træning. Et typisk eksempel på et problem, hvor kombinationen af adfærdsregulerende træning og Zylkène Hest er hensigtsmæssig, er ved problemer med trailerlæsning. Spørg dyrlægen eller en anden adfærdskyndig person til råds, hvis du er i tvivl.

OBS!
Der kan være situationer, hvor man som ejer opfatter, at hesten har ændret adfærd og virker utryg eller stresset, men hvor der ligger en sygdom bag ændringen i adfærd. For eksempel kan rygsmerter få hesten til at virke sur under opsadling og være modvillig under ridning. Derfor er det vigtigt altid at rådføre sig med dyrlægen, hvis hesten ændrer adfærd, så sygdom og smerter kan udelukkes.

Dosering ved enkeltpåvirkninger

Der er et utal af enkeltstående situationer, som heste kan være urolige eller utrygge ved. Typiske eksempler er:
•Transport
•Trailerlæsning
•Klipning
•Fyrværkeri
•Dyrlæge- eller smedebesøg
•Trafik

Dosering ved enkeltpåvirkninger: 10 mg pr. kg svarende til 1 brev pr. 100 kg hest

Gives ca. 1- 2 timer før den planlagte eller forventede hændelse, som forventes at medføre uro/utryghed hos hesten.

Note
Den optimale dosis kan variere fra hest til hest og afhænger af, hvor påvirket hesten normalt bliver af situationen. Hvis effekten er god ved 10 mg pr. kg, kan dosis evt. forsøges reduceret næste gang.

Oftest vil tildelingen af Zylkène Hest ca. 1 - 2 timer før hændelsen være tilstrækkelig, men for nogle heste kan det være en fordel at give Zylkène Hest dagligt i 2-3 dage før en planlagt hændelse.

Dosering ved længerevarende forløb

Ved længerevarende forløb anvendes Zylkène Hest som udgangspunkt i 1-2 måneder, men kan efter behov anvendes i længere perioder/kontinuerligt. Efter 15-30 dages brug anbefales det at vurdere hestens adfærd i samråd med dyrlægen/en adfærdskyndig person. Vær opmærksom på, at det ved de fleste længerevarende forløb er en fordel at kombinere brugen af Zylkène Hest med adfærdsregulerende træning.

Der findes mange længerevarende forløb, som kan forårsage uro/utryghed hos heste. Typiske eksempler er:
•Generel uro i boks eller ved håndtering
•Tilridning
•Fravænning
•Genoptræning i forbindelse med en skade

Dosering ved længerevarende forløb: 2 mg pr. kg én gang dagligt

Heste op til 500 kg: 1 brev dagligt

Heste over 500 kg: 2 breve dagligt

Note
Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage, før der ses effekt.

Den optimale dosis kan variere fra hest til hest.

Hestens adfærd bør evalueres efter ca. 20 dage, og det anbefales at kombinere forløbet med adfærdsregulerende træning og en gennemgang/tilpasning af foderprogrammet.

Zylkène Hest kan anvendes kontinuerligt, såfremt det skønnes nødvendigt.