•   Kort leveringstid
  •   mulighed for afhentning
  •   lav fragt og fri levering ved køb over 750,-

KW Klip-Stop 50 ml

Varenummer: 101603
74,95 kr
ELLER

KW KLIP-STOP
til standsning af blødninger ved klipning af negle
på hunde-katte-fugle.


KW KLIP-STOP standser blødninger ved negleklipning
Klipning af negle på hunde, katte og fugle, kan give anledning til blødninger.
Blod kan plette på steder, hvor det er vanskeligt at fjerne, og blødningen fortsætter ofte så længe, at
det er umuligt at holde dyret i ro imens.


Brugsanvisning:
KW KLIP-STOP påføres med en vatpind den blødende negleende.
Blødningen standser omgående.


Ingrediensliste:
Aqua
Ferrichloride
Cellulosecompound


Indhold: 50 ml


(Lovmæssig advarsel)
Ætsningsfare
Farlig ved indtagelse. Opbevares utilgængelig for børn. Må ikke opbevares sammen med næringsog
nydelsesmidler samt foderstoffer. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og
læge kontaktes. Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm. Ved
ulykkestilfælde er omgående lægebehandling nødvendig; vis etikette, hvis det er muligt.
Emballagen skal holdes tæt lukket
Omrystes før brug